ตรายางพกพา

ตรายางพกพาแบบพักเก็บได้

คือตรายางประเภทมีน้ำหมึกในตัว ติดตัวตรายางใส่ด้ามจับที่สามารถพับเก็บหรือเลื่อนออกเมื่อเวลาใช้งานได้ เป็นตรายางที่มีขนาดเล็ก  เหมาะกับการพกพาใส่กระเป๋าเสื้อ หรือกระเป๋ากางเกงได้สะดวก ใช้งานง่าย น้ำหมึกหมดสามารถเติมหมึกได้

ตัวอย่างตรายางพกพา

บทความแนะนำก่อนสั่งซื้อ